Bastu

Vi har en bastu på både Domus källarplan och Nyponets 2:a våning som är tillgängliga för alla hyresgäster utan kostnad. Respektive bastu kan bokas i kalendrarna nedan.

Bastun ska städas efter användningstiden av den som har bokat bastun.

Har du några frågor?

Kontakta för frågor gällande bastun i Nyponet och för frågor gällande bastun i Domus.

Bastu Nyponet

Bastu Nyponet är avstängd!

Bastu Nyponet har blivit vandaliserat igen under de senaste dagarna och tyvärr är avstängd just nu. Vi har gruvstädat utrymmet och har tagit bort all skräp som obehörig/a personen/er hade hämtat in.

Det går inte att använda bastun p.g.a skada till El-systemet (belysning saknas). Skadan är anmält till SSSB och vi har beställd en elektriker för att åtgärda skadan.

Det har varit stora kostnader för både föreningen och SSSB under de senaste månaderna för bl.a. städning och bevakning av byggnaden och vi vill återigen be alla att vara aktiva och engagera sig samt bryr sig om vad som händer här i vår lilla Nyponet! Vänligen kolla vem släpper du in efter dig när du kommer in i huset och var uppmärksam och meddela oss eller SSSB om du ser något ovanligt eller någon obehörig i huset. Det är var och en av oss ansvar att skapa en trygg och bekväm boendemiljö för oss själva och för våra grannar.

Tack
Bastuansvarig Nyponet

Domus

Nyponet