Gym

Välkommen till studentföreningen Domus/Nyponets gymsida. Här finns information för den som vill bli medlem samt vad som pågår i gymmet just nu. Vi kommer att försöka hålla informationen här uppdaterad men den kan vara lite föråldrad.

Pris

  • 600 kr / år
  • 500 kr i deposition för nyckeln (återfås när nyckeln återlämnas)

Betalningsinformation

Betalning kan göras genom insättning via plusgiro till 15 68 86-4 eller via Swish till 123 265 24 36, ange för- och efternamn samt “SDN gym” som referens.

Kontrakt

Det nuvarande gym-kontraktet kan hittas här.

Trivselregler

De nuvarande trivselreglerna kan hittas här.

Lämna tillbaks nyckeln

Vi är inte en del av SSSB så nyckelbrickan till gymmet ska lämnas till någon av de gymansvariga annars anses depositionen förbrukad.

Bli medlem! Kontakta gymansvarige

Skicka ett e-mail till gym ansvarig med kontaktuppgifter inklusive adress och lägenhetsnummer.