Om Domus/Nyponet

Studenthyresgästföreningen Domus/Nyponet är en områdesförening för de boende på Domus och Nyponet. Vi har bland annat hand om våra gemensamhetslokaler som festlokalen, bastu och biblioteket och representerar Domus och Nyponets hyresgäster i Stockholms Studenthyresgästers Förening (SSF). SSF är en paraplyorganisation för samtliga områdesföreningar inom SSSB:s bestånd och dess huvudsakliga uppgifter är att hyresförhandla med SSSB och att driva boendefrågor.